EnglishVietnamese

Thương hiệu địa phương

Thương hiệu địa phương – làm tốt và nói hay

Xây dựng thương hiệu địa phương (Local destination branding) có ảnh hưởng rất quan trọng đến cách nhìn của giới đầu tư và khách du lịch. Có hai tham chiếu để cân nhắc một địa phương như thế nào được gọi là có thực lực: lợi thế cạnh tranh tự nhiên và lợi thế cạnh tranh do con người ở đó tạo ra. Ví dụ như biển đẹp thì Đà Nẵng hay Nha Trang là trời cho. Biển ở các tỉnh phía Nam thường xanh và cát trắng hơn biển ở phía Bắc.

14-09-2018

XEM THÊM

4 bài học điển hình xây dựng thương hiệu địa phương ở Việt Nam

Xây dựng thương hiệu địa phương là một quá trình gian nan, lâu dài, nhưng là điều cần thiết để Việt Nam đối mặt với những cuộc cạnh tranh ở quy mô địa phương - địa phương trên toàn cầu trong tương lai. Hiện nay, một số tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Tháp... đã bắt đầu chú trọng đến vấn đề này, bước đầu đạt những tín hiệu tích cực.

14-09-2018

XEM THÊM

Xây dựng thương hiệu địa phương là gì?

Ngày nay, hơn 2,7 triệu thành phố nhỏ, 3000 thành phố lớn và 455 đại đô thị đang tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu địa phương cạnh tranh toàn cầu.

14-09-2018

XEM THÊM