EnglishVietnamese

Quản trị

Lãnh đạo dùng người nên tìm 12 nhân cách sau

Nhân cách" quyết định "thái độ", "thái độ" quyết định "hành vi" và "hành vi" sẽ quyết định "kết quả" cuối cùng. Vì thế, lãnh đạo dùng người đừng quá coi trọng năng lực mà phải xem trọng những nhân cách sau đây.

19-08-2018

XEM THÊM

Làm sao để công ty tí hon thắng "ông lớn"

Là một doanh nghiệp nhỏ, bạn có tin mình có thể tham gia vào chiến trường nơi mà những đại gia như Amazon, Microsoft hay Google đã “mỗi bên hùng cứ một phương”, thậm chí còn có thể giành phần thắng?

19-08-2018

XEM THÊM

7 bài học kinh doanh từ... loài ngựa

Lấy ý tưởng từ bộ phim The Horse Whisperer, Kelly Wendorf tiến thêm một bước với Equus - công ty chuyên huấn luyện lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên viên phát triển kinh doanh thông qua những bài học kinh doanh đến từ... loài ngựa.

18-08-2018

XEM THÊM

13 Quan điểm dùng người hay nhất mọi thời đại - P.2

Để xây dựng doanh nghiệp phát triển và bễn vững, bên cạnh tài năng xuất chúng về kinh tế, thị trường, chuyên môn, thời cơ, thì vẫn đề nhân sự cũng đóng vai trò quan trọng đối với doanh nhân, lãnh đạo cơ quan, tổ chức. Với 13 quan điểm dùng người được đúc kết qua nhiều thế hệ, doanh nhân, các nhà quản lý tìm được cho mình hướng đi đúng đắn đối với nhân tài cần tuyển dụng.

18-08-2018

XEM THÊM

13 Quan điểm dùng người hay nhất mọi thời đại - P.1

Ai cũng biết, để thành công, các nhà Quản trị phải có năng lực quan trọng nhất là có thể quy tụ và sử dụng nhân tài! Nhân tài là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp. 

18-08-2018

XEM THÊM

4 yếu tố làm nên thành công trong giao tiếp của người lãnh đạo

4 yếu tố làm nên thành công trong giao tiếp của người lãnh đạo.

18-08-2018

XEM THÊM