EnglishVietnamese
Nguyễn Việt QUang

Tổng Giám đốc

Nguyễn Duy Chính

Tổng Giám đốc

Phạm Đình Đoàn

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cao Trí

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Khúc Thị Dậu

Phó Chủ tịch HĐQT

Đào Hữu Huyền

Chủ tịch HĐQT

Lê Viết Hải

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Lương Trí Thìn

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Tô Hải

Tổng giám đốc

Tô Như Toàn

Chủ tịch HĐQT & TGĐ

Đỗ Quý Hải

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hữu Hạ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoàng Yến

Chủ tịch HĐQT

Phan Minh Thông

Chủ tịch HĐQT & TGĐ